Een soort contactlenzen die ‘s nachts worden gedragen, kunnen er voor zorgen dat het zicht van kinderen minder snel verslechtert of zelfs niet meer verslechtert. Na een jaar is al een opmerkelijk verschil tussen kinderen die de nachtlenzen dragen en kinderen die gewone daglenzen dragen.

In vorm duwen
Vooral bijziende kinderen (de meerderheid van kinderen met zichtsproblemen) zijn gebaat bij de nachtlens, die werkt zoals een beugel. De lens duwt zachtjes op het oog om de misvormde oogbal en de te kromme ooglens weer in vorm te krijgen.

Studie
Dat bleek uit een vijfjarige studie bij 300 kinderen tussen 8 en 14 jaar. De helft van de kinderen kreeg de nachtlens, die iets harder is dan de zachte lenzen die vele volwassenen overdag dragen. De andere helft van de kinderen kreeg gewone daglenzen. Na een jaar bleek dat de nachtlensgroep geen slechtere ogen had gekregen. In de andere groep was de gemiddelde achteruitgang 0,4.

Wat is het?
Bijziendheid ontstaat als het oog te plat (ook wel ‘te lang’ genoemd) is, waardoor de lens té fel gekromd is. Dit heeft tot gevolg dat het beeld niet op het netvlies terecht komt, maar ervoor wordt geprojecteerd. Dit leidt tot een wazig beeld voor de waarnemer.

Effect
De nachtlenzen bestaan al voor volwassenen, maar bij hen is het effect slechts tijdelijk. Het hoornvlies zal altijd weer zijn oorspronkelijke vorm aannemen, waardoor de lenzen elke nacht moeten worden gedragen.

Bij kinderen echter lijkt het effect minder tijdelijk, omdat hun ogen nog groeien. Dat maakt dat het oog nog (deels) kan hervormd worden. Hoewel het niet zo is dat het oog kan ‘hersteld’ worden, kan de achteruitgang duidelijk wel danig vertraagd worden.

bron: www.hln.be