Wat is myopie?

U hebt moeite om straatnamen te lezen, tv te kijken of de inhoud van de etalages van winkels te beschrijven, u knijpt uw ogen samen om beter te zien, maar uw zicht blijft perfect wanneer u vlakbij iets leest.

Fysiek gezien is uw oog te lang of te sterk. Het beeld wordt immers voor de retina gevormd, waardoor de hersenen een wazig beeld ontvangen.

Myopie1

Myopie kenmerkt zich door een onscherp zicht van ver maar een juist zicht van nabij.

Myopie wordt in de dioptrie aangeduid door sterktes die voorafgegaan worden door het minteken (-).  Hoe dichter het cijfer bij nul ligt, hoe beter het zicht van het oog is.

Wanneer wordt men bijziend?

Myopie wordt vaak zichtbaar in de loop van de kinderjaren, waarna ze evolueert tijdens de adolescentie en zich stabiliseert op volwassen leeftijd.

Bepaalde tekens bij kinderen zijn overduidelijk. Ze houden hun boek of hun schrift dichter bij hun gezicht om te lezen of te schrijven, en ze knijpen hun ogen samen om te ontcijferen wat er op het bord geschreven staat.

Hoe kan myopie gecorrigeerd worden?

Myopie wordt gecorrigeerd met een holrond glas, waarmee het brandpunt van het beeld opnieuw op de retina gelegd wordt.

Myopie2