De wettelijke tussenkomst is onafhankelijk van de terugbetaling van de mutualiteiten.

Het RIZIV (Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering) voorziet tussenkomsten voor kinderen onder de 18, voor iedereen ouder dan 18 jaar met afwijking van minstens +/- 8,25 en voor iedereen ouder dan 65 jaar met een progressieve bril en een afwijking van minstens +/- 4,25. Om gebruik te maken van deze terugbetaling, moet je altijd een voorschrift van de oogarts (maximum 6 maanden oud) kunnen voorleggen.